Filtracja w akwarium.

 

Filtr jest urządzeniem umożliwiającym utrzymywanie równowagi biologicznej w akwarium. Poprzez wkłady filracyjne oczyszcza wodę z zanieczyszczeń stałych, organicznych oraz zanieczysczeń chemicznych. Cyrkuluje wodę w akwarium, utrzymując zdrowe środowsko dla organizmów żywych.
 
Zanieczyszczenia wody dzielimy na :
 
1. zanieczyszczenia organiczne jakimi są : odchody ryb, resztki pokarmu, zanieczyszczenia uwalniane z obumarłych roślin - materia organiczna zwana potocznie DOC ( dissolved organic carbon ) rozpuszczony organiczny węgiel.
 
2. zanieczyszczenia chemiczne jak np. pozostałości po lekach
 
3. zanieczyszczenia stałe (mechaniczne) jak np. zbędne cząstki pływające w wodzie.
 
Zadaniem filtra w akwarium jest usuwanie w/w zanieczyszczeń w sposób biologiczny, absorpcyjny (chemiczny) oraz mechaniczny.
 
W akwarystyce występują 3 metody filtrowania wody:
 
1.Filtracja mechaniczna:
 
Są to materiały stałe jak. np. wkłady gąbkowe, włókniny, wkłady ceramiczne zobacz więcej...., które umożliwiają zatrzymanie stałych cząstek pływających w akwarium wewnątrz filtra. System ten jest używany jako pierwsza warstwa filtrująca, która uniemożliwia przedostanie się najwiekszych zanieczyszczeń do dalszych warstw filtrujących.
 
2. Filtracja biologiczna:
 
W dojrzałym akwarium odgrywa główną rolę w filtracji wody.
 
Wkłady biologiczne są to materiały filtrujące o bardzo porowatych powierzchniach, które umozliwiają zasiedlenie się na ich powierzchni pozytywnych bakterii  nitryfikujących oraz pierwotniaków, które rozkładają zawarte w wodzie substancje organiczne, amoniak i azotyny.
 
Przykłady wkładów biologicznych: EHEIM SubstratPro, Sera Siporax, JBL SintoMec, ADA Bio Rio, Aquamedic Cerapore itd. zobacz więcej....
 
Amoniak zawarty w rybich odchodach, w dużym stężeniu jest szkodliwy dla ryb oraz krewetek, dzięki działaniu bakterii nitryfikujących (azotujących), zostaje unieszkodliwiony, przechodząc najpierw w azotyn, a następnie w azotan. W tej postaci staje się przyswajalnym składnikiem odżywczym dla roślin akwariowych. W naturalnych ekosystemach spotykamy się z takim samym działaniem mikroorganizmów.
 
W procesie amonifikacji, przy rozkładzie białek powstaje amoniak, który w roztworze wodnym występuje w postaci kationu amonowego NH4+ . Amoniak powstaje też przy rozkładzie mocznika i innych azotowych produktów przemiany materii u zwierząt.
 
Pierwszy etap nitryfikacji jest przeprowadzany przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas, powstający anion azotynowy jest utleniany do azotanowego przez bakterie z rodzaju Nitrobacter.
 
3. Filtracja absorpcyjna inaczej chemiczna:
 
Głównie wyróżnić możemy  w tym dziale filtracje za pomocą wkładów z węgla aktywowanego. Jest to wkład absorpcyjny uzywany w ostatnim etapie filtracji (jako trzeci wkład w komorze filtra). Pochłania trujący dla ryb amoniak, usuwa zabarwienia wody, preparaty chemiczne np. lekarstwa.
 
Najczęściej używany po leczeniu ryb. Zalecany do stosowania w perwszym etapie życia zbiornika, gdy wkłady biologiczne nie są jeszcze aktywne ( zasiedlone przez bakterie i pierwotniaki). Węgiel aktywowany posiada swoje właściwości absorpcyjne przez okres do 2 tygodni, następnie dzięki swojej porowatej strukturze przemienia się w znakomity wkład biologiczny, który może być używany przez długi okres czasu.
 
W tym dziale wyróżnić możemy również innego typu wkłady absorpcyjne takie jak:
  • wkłady usuwające fosforany np. JBL PhoSex Ultra, Aquamedic Antiphos, Seachem PhosGuard i wiele innych zobacz więcej.....
  • wkłady wielozadaniowe, usuwające azotyny, azotany, fosforany np. JBL ClearMec Plus, Filtus Nitras i wiele innych zobacz więcej....
  • wkłady usuwające amoniak
Filtry akwariowe:
 
Filtry akwariowe dzielą się na 2 główne kategorie:
 
1. Filtry zewnętrzne
 
Są to filtry w postaci karnistrów - kubełków, typu sump, kaskadowe, które znajdują się poza zbiornikiem. Połączone są z akwarium za pomocą rury wlotu i wylotu wody. Ze względów estetycznych oraz funkcjonalnych (bardzo duża powierzchnia filtracyjna, możliwość kombinacji między wkładami)  są to najlepsze filtry do średnich oraz dużych zbiorników.
 
Filtry zewnętrzne dzielimy na:
 
Karnistrowe - kubełkowe jak np. EHEIM Professional 3 2075, JBL CristalProfi e900, Tetra Tec Ex 600 itd. Najbardziej polecane do średnich i dużych zbiorników. zobacz więcej....

 

                                                      

 

Filtry zewnętrzne - typu sump jak np. Aqua Medic Malawi 1000 - są to filtry, które instalowane są najczęściej pod akwairum. Zbudowane są na podstawie mniejszych zbiornków, przedzielonych ściankami, które tworzą komory wypełnione materiałami filtracyjnymi. Na rynku dostępne są gotowe zestawy produkowane przez firmę Aqua Medic oraz części do samodzielnej budowy filtrów. Zalecane są do bardzo dużych zbiorników.
 
Filtry kaskadowe - są to filtry montowane na krawędzi zbiornika. Wylot wody z filtra przypomina  kaskadę, stąd nazwa filtry kaskadowe. Zalecane są do małych i średnich zbiorników. Komora filtracyjne umożliwia zastosowanie różnych materiałów filtracyjnych, podobnie jak w filtrach kubełkowych-karnistrowych. Cechą charakterystyczną filtrów kaskadowych jest naturalne natlenianie wody. Strumień wody wypływający z filtra uderzając o taflę wody powoduje podciśnienie w wyniku czego zasysany jest tlen, napowietrzając wodę w akwarium. Filtry kaskadowe zobacz więcej....
 
2. Filtry wewnętrzne.
 
                         
 
Są to filtry montowane wewnątrz akwarium. Zbudowane z modułów filtracyjnych połączonych z pompą wirnikową zasysającą wodę. Coraz to nowsze udoskonalenia przez firmy produkujące filtry umożliwiają zastosowanie w tego typu urządzeniach różnego rodzaju wkładów filtracyjnych zaczynając od gąbek, wkładów biologicznych, aż po wkłady absorpcyjne. Zastosowanie w małych i średnich zbiornikach. Bardzo często jako dodatkowa filtracja mechaniczna w akwariach z dużymi rybami np. palety oraz inne pielęgnice.