1. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT, oraz karta gwarancyjna której forma zależy od producenta sprzętu.
   
   
 2. Wszystkie urządzenia są nowe i objęte co najmniej 2 letnią gwarancją producenta lub dystrybutora.
   
   
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.
 4. W przypadku reklamacji produktu prosimy o kontakt z obsługą sklepu.
 5. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył ukrytą usterkę przesyłki nie możliwą do stwierdzenia przy kurierze może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący może zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.