Strona główna » Akwarystyka słodkowodna » Preparaty i chemia » Usuwanie toksyn »

Prodibio
Prodibio - StopAmmo 6 ampułek

Prodibio - StopAmmo 6 ampułek ocenaocenaocenaocenaocena

Dostępność: na bieżąco w sprzedaży

Prodibio - StopAmmo

Jest to preparat z ekstraktów roślin pustynnych. Rośliny te rozwinęły specjalny system molekularny – związki glikolowe- których główną cechą jest zdolność wiązania szkodliwych i toksycznych związków azotanu amoniaku. System ten przechowuje toksyny w nieszkodliwej i nietoksycznej formie, a następnie zamienia je na pokarm w postaci białka i aminokwasów. Aby umożliwić wykorzystanie preparatu w akwakulturze, saponiny, które są szkodliwe dla rybich skrzeli, zostały usunięte. Do głównych właściwości STOP AMMO należy wiązanie amoniaku w wodzie akwariowej. Preparat znajduje również zastosowanie w wodzie przeznaczonej do rozmnażania i/ lub transportu, ponieważ zapobiega i redukuje szkodliwość niejonizowanego amoniaku NH3. STOP AMMO redukuje produkcję azotanów.

Przeznaczenie:
- W wodzie przeznaczonej do transportu;
- Do aklimatyzacji ryb morskich, które spędziły wiele godzin w torebkach;
- Podczas uruchamiania akwarium do zredukowania produkcji azotanów;

W wodzie przeznaczonej do transportu ryb
STOP AMMO wiąże i neutralizuje głównie amoniak oraz skatole – związki wydzielające odór odchodów pochodzących z rozkładu białek oraz szkodliwe gazy takie jak siarkowodór (SH2) oraz siarczan merkaptanu.
Dawkowanie:
Zalecana dawka to 1 ampułka na 10 litrów wody, jest to standardowa ilość używana w przesyłkach.
W przypadku ryb wymagających różnej jakości wody należy rozpuścić 1 ampułkę na litr wody a następnie rozlać do torebek.
Rezultaty: Zawartość amoniaku w torebce zmniejsza się od 15% do 50%
Ryby są mniej zestresowane
Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia system odpornościowego
Zmniejsza się liczba zachorowań spowodowanych transportem
Podczas aklimatyzacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku wody morskiej ze względu na zmiany pH. Podczas transportu ryby pobierają i wydalają CO2, który zakwasza wodę i powoduje obniżenie pH (po 24 godzinach , pH = 6,8 do 7,2). Przy niskich wskaĽnikach pH, związki amoniaku mają formę NH4, który jest stosunkowo nieszkodliwy. Podczas okresu aklimatyzacji pH jest monitorowane i stopniowo zwiększane do poziomu od 8 do 8,2 (wartości uzyskiwane w prawidłowo skomponowanych akwariach) Część NH4 jest wymieniania na NH 3, który jako związek bardzo toksyczny jest główną przyczyną śmierci organizmów w trakcie aklimatyzacji.

Dawkowanie:
Dodać 1 ampułkę na 10 litrów wody morskiej z wodą z torebki, z rybkami i z systemem odprowadzającym, w którym rozpocznie się proces aklimatyzacji.

Rezultaty:
Mniejsza liczba ryb straconych podczas aklimatyzacji;
Większa i zdrowsza populacja ryb morskich;

Szybsza aklimatyzacja;
W akwarium morskim i słodkowodnym
Początkowo, 1 ampułka na 60 litrów wody, aby uniknąć wypadków przy uruchomieniu.
Jeśli poziom azotanów wzrośnie, 1 ampułka na 30 litrów, aby podjąć środki zapobiegawcze i zredukować ich ilość: rozkładające się ryby, zbyt duża ilość pokarmu, itd.